Kuntavaalit

Alta löydät keskeisimmät kuntavaaliteemani. Ohjenuorani läpi poliittisenurani on ollut suojella ja varjella kunniallisten veronmaksajien rahoja ja turvallisuutta.

Työ ja yrittäjyys

Helsinki elää työstä ja yrittäjyydestä. Kaupungin tulee aktiivisesti kehittää elinkeinomahdollisuuksia kaupungissa, erityisesti kilpailukykyisellä verotuksella sekä kaavoituspolitiikalla. Yrittäjyyskasvatus, edulliset toimitilat aloitteleville yrittäjille sekä kaupungin hankinnoissa paikallisten yritysten asettaminen etusijalle takaavat myös tulevaisuudessa elinvoimaisen kaupungin.     

Lisää luontoa Helsinkiin

Helsingin tulee olla suunnannäyttäjä luonnon monimuotoisuuden ja paikallisen luonnon suojelussa. Nykyinen kehitys, jossa vanhat metsät kaadetaan raidejokereiden ja uusien asuintalojen tieltä, tulee lopettaa. Kaupungin tulee myös turvata vapaa-ajan kalastajien kalastusmahdollisuudet, kaupunkilaisten virkistysmahdollisuudet luonnossa ja laajentaa metsiensuojelua Helsingissä.

Turvallisuus

Helsingin tulee olla turvallinen kaupunki. Erityisesti huumausaineiden käyttäjiin tulee suhtautua armotta ja päihdeongelmaisten asunnot tulee keskittää kaupungin laidoille, jotta häiriökäyttäytymiset sekä muut mahdolliset lieveilmiöt saadaan rajattua mahdollisimman pienelle alueelle. Samalla kaupunki voi keskittää erilaiset päihdepalvelut yhteen paikkaan.

Maanpuolustus

Helsingin tulee aktiivisesti tukea ja kehittää paikallista maanpuolutustyötä. Ampumaratoja tulee olla riittävästi niin maanpuolustukselliseen kuin ammuntaharrastukseen liittyen. Aktiivinen maanpuolutustyö Helsingissä on Helsingin ja helsinkiläisten etu.

Lapsiperheet

Perheet ovat Helsingin selkäranka, tuki ja turva. Neuvolapalvelut, päiväkodit ja koulut tulee säilyttää kaupunginosittain. Lisäksi kaupungin omassa asuntotuotannossa tulee ottaa huomioon perheasunnot, jotta lapsiperheillä on varaa asua myös tulevaisuudessa Helsingissä.

Maahanmuutto

Helsingin tulee tehdä tiukkaa ja harkitsevaa maahanmuuttopolitiikkaa. Laittomasti maassa oleville ei tule tarjota terveyspalveluita, kiintiöpakolaisten vastaanottaminen tulee lopettaa sekä erilaiset monikulttuurisuushankkeet tulee lopettaa helsinkiläisten veromaksajien rahoilla. Helsinkiin saa tulla elämään, opiskelemaan ja tekemään töitä, kunhan se tapahtuu yksilön omilla rahoilla ja paikallisia tapoja sekä lakeja kunnioittaen.